Federacja ZZ Służb Mundurowych popiera protest górników

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015′ przyjęła stanowisko popierające protest związków zawodowych górników sprzeciwiających się likwidacji miejsc pracy.