Decyzja FZZSM z dnia 29.01.2014′

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęły decyzję o przeprowadzeniu ogólnokrajowej akcji ujawniania, jak głosowali poszczególni posłowie w sprawie projektu ustawy o zwolnieniach lekarskich służb mundurowych.

Poniżej treść Decyzji Federacji ZZSM