Debata z Politykami

     Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu organizuje w dniu 27 stycznia 2011r w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu Debatę z udziałem Polityków i Związkowców pt. "Sytuacja więziennictwa w kontekście kryzysu finansów Państwa" 
 Wstepny program Debaty będzie obejmował m. in. następującą tematykę :
Racjonalizacja kosztów utrzymania funkcjonowania jednostek penitencjarnych
– wydatki na leczenie osadzonych w placówkach więziennej służby zdrowia oraz w placówkach publicznych
Kierunki zmian w systemie zatrudniania osób pozbawionych wolności
Racjonalizacja przywilejów osadzonych
– nadopiekuńczość Państwa a skargowość więĽniów
Więziennictwo jako element systemu bezpieczeństwa obywateli i państwa
Czy reorganizacja  S.W. jest reformą ?
Ustawa o Służbie Więziennej jako przykład wadliwego ustawodawstwa.
Zmiany systemu emerytalnego f-szy.
Uprawnienia f-szy czy przywileje ?