Czas podsumowań i świątecznych życzeń – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyła się odprawa kierownictwa  poznańskiego inspektoratu z dyrektorami jednostek podległych. Płk Grzegorz Fedorowicz ? Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu wraz z zastępcą ppłk Ryszardem Czaprackim podsumowali kończący się rok oraz omówili najważniejsze zadania służbowe zaplanowane do realizacji w przyszłym. Korzystając z obecności dyrektorów jednostek, za ich pośrednictwem płk Grzegorz Fedorowicz złożył najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym jednostek okręgu poznańskiego Służby Więziennej. Na zakończenie odprawy jej uczestnicy dokonali wizytacji w hali produkcyjnej funkcjonującej na terenie jednostki w ramach Ministerialnego Programu Pracy WięĽniów.

Tekst: mjr Maciej Gołębiowski

Zdjęcia: kpt. Filip Skubel

Ľródło:

http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/news,46083,czas-podsumowan-i.html

13-small 14-small