Centralne obchody święta Służby Więziennej

Uprzejmie informujemy, że uroczystości z okazji święta Służby Więziennej odbędą się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy Al. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie oraz w dniu 9 lutego 2014 r. o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Organizatorami święta są Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Tegoroczne obchody to czas szczególny, gdyż w 2014 roku  Służba Więzienna obchodzić będzie swoje 95-lecie. Za moment jej powołania przyjęto podpisanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretów organizujących polskie więziennictwo.

W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego planowane jest wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa, nadanie wyższych stopni służbowych oraz wręczenie odznaczeń Semper Paratus.

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszy raz w historii, przewidziana jest uroczysta zmiana warty przez funkcjonariuszy Służby Więziennej przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Zespół Prasowy CZSW