Centralne Obchody Służby Więziennej z przedstawicielami NSZZF i PW

W dniach 8 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz 9 lutego w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji obchodów ¦więta Służby Więziennej w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego w osobach Przewodniczący Czesław Tuła, Wiceprzewodniczący Dariusz Grajczyński, Wiceprzewodniczący Zbigniew Głodowski , obchody odbywają się po raz piąty, od ustanowienia dnia 8 lutego świętem służby, na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.

?96 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a w dniu 8 lutego 1919 roku ? dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dekrety stały się zalążkiem aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie więziennictwa w niepodległej Polsce. Stanowiły one podwaliny systemu i myśli penitencjarnej w naszym kraju?

Uroczystości z okazji święta Służby Więziennej rozpoczęły się 8 lutego uroczystą zmianą posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonaną przez funkcjonariuszy kompanii honorowej Służby Więziennej. Wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyły delegacje: Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Zarządy Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz Związku Emerytów i Rencistów. Odprawiona została również uroczysta msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Nabożeństwu przewodniczył Biskup Polowy WP ? Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Guzdek.

Obchody ¦więta Służby Więziennej rozpoczęło uroczyste złożenie wiązanki kwiatów przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Jacka Kitlińskiego oraz kierownictwo Służby Więziennej przed tablicą pamiątkową ku czci funkcjonariuszy i pracowników Straży Więziennej i Służby Więziennej ? ofiar zbrodni hitlerowskich i stalinowskich oraz tych, którzy polegli lub zmarli podczas pełnienia służby w gmachu Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dalsze uroczystości odbyły się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

W asyście pocztu sztandarowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk i Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Jacek Kitliński  wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Wśród oznaczonych zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2015 roku na wniosek Ministra Sprawiedliwości za zasługi w działalności na rzecz resocjalizacji i adaptacji osób pozbawionych wolności Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został między innymi nasz kolega związkowiec ppłk Mirosław Kuświk ? kierownik Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

?Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej z okazji ich święta najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w służbie, zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym  składa Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW Czesław Tuła?

¬ródło: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,29720,centralne-obchody-96-lecia.html