CBA szkoli funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie przeciwdziałania korupcji

Z badań opinii publicznej z 2015 roku wynika, że spośród przedstawicieli służb mundurowych, to właśnie strażnicy więzienni są uważani za grupę najmniej zagrożoną zjawiskiem korupcji. Pomimo to Służba Więzienna systematycznie szkoli swoich funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania korupcji. Ostatnie takie szkolenie odbyło się w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, gdzie z inicjatywy Dyrektora ZK ppłk Andrzeja Gniota, więzienników przeszkoliło Centralne Biuro Antykorupcyjne.dz

Działania antykorupcyjne w Służbie Więziennej prowadzone są w oparciu o uchwałę nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. – Nasza formacja nie posiada ustawowych uprawnień do podejmowania działań operacyjnych w zakresie zwalczania korupcji, ale działa w obszarze zapobiegania zjawiskom korupcyjnym organizując m. in. szkolenia. Jedno z takich szkoleń w dniu 9 maja 2019 r. odbyli funkcjonariusze grudziądzkiej „ jedynki” – wyjaśnia por. Elżbieta Kamińska, rzecznik prasowa Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu

Centralne Biuro Antykorupcyjne

– Funkcjonariuszki CBA Delegatury w Bydgoszczy omówiły szczegółowo zagadnienia oświadczenia majątkowego, które każdy funkcjonariusz musi składać corocznie do 31 marca. Inne tematy to: podstawowe pojęcia związane z problematyką przeciwdziałania korupcji, korupcja w znaczeniu ogólnym i prawny, funkcjonariusz publiczny, osoba pełniąca funkcję publiczną, korzyść majątkowa, korzyść osobista itp. – mówi Kamińska.

Jak podkreśliła rzecznik prasowa grudziądzkiej “jedynki”, w trakcie szkolenia przedstawiono także formy korupcji w znaczeniu prawnym oraz najczęściej spotykane zachowania korupcyjne typowe dla warunków izolacyjnych. Omówiono prawne konsekwencje takich zachowań. Ponadto funkcjonariusze poznali sposoby zachowania się w sytuacji korupcyjnej oraz prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce.

W celu usystematyzowania wiedzy i możliwości jej odświeżenia w każdym czasie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury pt.: “Wskazówki antykorupcyjne dla URZĘDNIKÓW”.

Służba Więzienna wzbogaca swoją wiedzę w oparciu o doświadczenia innych, ale często wykorzystuje też własne zasoby. – Wymiana doświadczeń to ważny i potrzebny element w każdym procesie kształcenia – podkreśla por. Elżbieta Kamińska.

Jak wyjaśnia, w ramach szkoleń wewnątrzzakładowych funkcjonariusze i pracownicy cywilni  rozmawiają o etyce podczas realizacji obowiązków służbowych. Nabywają umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach związanych z manipulacją, wywieraniem wpływu, niedozwolonymi kontaktami z osadzonymi itp. W trakcie szkoleń zawodowych uczą się rozwiązywać dylematy moralne oraz trenują umiejętności z obszaru asertywności i odporności na wywoływaną presję.

– Prowadzone działania maja na celu uświadomić wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom cywilnym, że korupcja to zawsze koszty, a nie zyski! – dodała.

źródło: https://ochrona24.info/18627,przeciwdzialanie-korupcji-w-sw/