Debata z Politykami Ziemi Wielkopolskiej w dniu 27.01.2011r – sprawozdanie

Debata z parlamentarzystami w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu     W dniu 27 stycznia br. Związkowcy NSZZFiPW Okręgu Poznańskiego zorganizowali na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu debatę z Parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej pod tytułem " Sytuacja więziennictwa w kontekście kryzysu finansów Państwa" . Z pośród zaproszonych gości przybyli Pani Poseł Krystyna Łybacka Klub Parlamentarny SLD , Pan Poseł Marek Zieliński Klub Parlamentarny PO , Pan Poseł Jan Filip Libicki Klub Parlamentarny PJN, asystent Pani Poseł Małgorzaty Stryjskiej – Pan Rafał Bartniczak Klub Parlamentarny PIS oraz reprezentujący działające w strukturach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych NSZZ Policjantów Zarząd Woj. w Poznaniu Kolega Dariusz Zak , NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Kolega Marek Garniewicz.