Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZFiPW

W dniach 16-18 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W czasie obrad przedstawiono informację na temat prowadzenia strony internetowej Zarządu Głównego, księgi gości …

Prowadzone będą prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej

Szef MSWiA przedstawił priorytety resortu Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kierujący ministerstwem odpowiedzialnym za przygotowanie zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, …

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100-lecie Służby Więziennej w Poznaniu

W dniu 6 grudnia 2019r.  Na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się uroczystość inaugurująca 30 – lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Służbie Więziennej okręgu poznańskiego. …

Komunikat Zespołu Ochronnego

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa poświęcona ewidencji i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W naradzie brali udział członkowie zespołu do opracowania tzw. „wytycznych” dotyczących postępowania …

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego inaugurujące obchody XXX- lecia powstania Związku.

W dniu wczorajszym (3 grudnia 2019 roku) Zarząd Główny NSZZFiPW organizował Uroczyste Posiedzenie inaugurujące obchody XXX- lecia powstania Związku. W czasie uroczystego Posiedzenia swoje prelekcje wygłosili zacni profesorowie współpracujący ze związkiem zawodowym tj. prof. dr. hab. Zenon Jasiński, który mówił …

Zbigniew Ziobro ponownie Ministrem Sprawiedliwości

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczył Zbigniewowi Ziobrze 15 listopada 2019 roku akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości. Do głównych zadań ministra należą sprawy związane z sądownictwem, więziennictwem, notariatem, adwokaturą i radcami prawnymi. Odpowiada …