Polsat o ograniczeniu przywilejów.

W programie informacyjnym „Wydarzenia” Polsat w dniu 25.01.2013′ wyemitował obszerny materiał na temat ograniczania branżowych przywilejów różnych grup zawodowych, także służb mundurowych. W programie wystąpił Józef Partyka. W „Wydarzeniach” Polsatu wyemitowano wczoraj obszerny materiał red. M. Jankowskiego zatytułowany „Przywileje”.

MSW manipuluje danymi w sprawie L4

Związkowcy służb mundurowych zarzucają MSW, że chcąc uzasadnić konieczność zmian w systemie zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy służb resort podał nieprawdziwe dane mające dowodzić, że mundurowi nadużywają zwolnień lekarskich. – Z ogólnodostępnych informacji, jakie znaleĽliśmy na stronie ZUS wynika, że ?cywile” …

L4 mundurowych w konsultacjach


L4 mundurowych w konsultacjach

Do 22 stycznia br. potrwają konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian w zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą otrzymają 80% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia.

OdpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Jerzego Szmita.


 

W dziale dodano odpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posła Jerzego Szmita z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.cego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.

 

  Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi. 

OdpowiedĽ Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej


W dziale dodano odpowiedĽ Sekretarza Stanu Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Poniżej zamieszczamy tekst odpowiedzi.

 

Dziennik Polski – artykuł dotyczący interpelacji Posła Waldemara Sługockiego

 

WIĘZIENIE.Poseł Waldemar Sługocki (PO) chce przekonać ministra sprawiedliwości do wprowadzenia płatnej telewizji w więzieniach. – Dlaczego w szpitalach chorzy muszą płacić za oglądanie ulubionego serialu, a przestępcy mają to wszystko za darmo? – pyta parlamentarzysta.
Resort sprawiedliwości sceptycznie odniósł się do pomysłu posła. W odpowiedzi na jego interpelację minister tłumaczy, że dla osób odsiadujących długoletnie wyroki telewizja jest często jedynym oknem na świat.