Ankieta Kancelarii Brokerskiej Mentor dotycząca potrzeb zmian w ubezpieczeniu na życie.

Poniżej zamieszczamy Ankietę Kancelarii Brokerskiej Mentor, która ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań środowiska Służby Więziennej w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych. Jej wyniki będą służyły ocenie funkcjonowania dotychczasowego programu ubezpieczeniowego oraz pozwolą na bieżąco reagować na zmieniające się zapotrzebowanie ubezpieczonych- także w kontekście nowych programów ubezpieczeniowych.

Prosząc o wypełnienie poniższej ankiety, informujemy iż jest ona ANONIMOWA.

Ankietę można wypełnić pod poniższym adresem :

https://www.mentor.pl/ankieta_sw/