Akcja Protestacyjna ? Ważna informacja

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na posiedzeniu w dniach 19 ? 22 marca 2018 roku podjął decyzję o poparciu działań protestacyjnych podjętych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych oflagowując jednostki penitencjarne i pojazdy służbowe w dniu 27 marca 2018 roku w godzinach od 12.00 do 15.00, poniżej zamieszczamy uchwałę Zarządu Głównego.