Kolejna rocznica powstania NSZZFiPW

W lipcu 1989r. załoga Aresztu Śledczego w Sosnowcu wystosował list do władz więziennych, wyrażając swoje niezadowolenie ze sposobu i wysokości podziału nagród. W piśmie tym zawarto również sugestię potrzeby powołania przedstawicielstw pracowniczych, głównie w kwestiach kadrowych i socjalnych. Pismo to zostało rozesłane do załóg innych aresztów i zakładów karnych. Z uwagi na natychmiastową blokadę teleksów i łączy telefonicznych, powyższy apel przejęty został przez Kolegów z innych zakładów i rozsyłany dalej. Ważną rolę odegrały wtedy takie ośrodki jak: Częstochowa, Łódź i Wrocław. Jeszcze w sierpniu 1989r.,z inicjatywy Kolegów z Sosnowca, odbyły się dwa bardzo ważne spotkania. Pierwsze, z udziałem przedstawicieli A¦ i ZK ówczesnego Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Katowicach, na którym podjęto decyzję o organizacji ogólnopolskiego spotkania. Takie spotkanie odbyło się końcem sierpnia w Klubie Studenckim w Sosnowcu, już z udziałem reprezentantów jednostek: gdańskich, katowickich, krakowskich, opolskich i wrocławskich. Podjęto decyzję o konieczności powołania, w ramach Służby Więziennej, niezależnej formacji na prawach związku zawodowego. Uczestnicy tego spotkania wystosowali w tej sprawie apel do Premiera Tadeusza Mazowieckiego, ujawniając pełne dane osobowe powołanej 20-osobowej Grupy Inicjatywnej. Te działania przyczyniły się do ukierunkowania i wzrostu aktywności pozostałych ośrodków. Jesienią tego roku doszło do spotkania szerszego przedstawicielstwa więzienników w Łodzi, na którym powołano 40-osobową Ogólnopolską Grupę Inicjatywną, która wybrała także swoje władze. Przewodniczącym OGI został kol. Grzegorz Siemieniak z A¦ w Łodzi. Jeszcze tej samej jesieni odbyły się kolejne posiedzenia OGI, między innymi w COSSW w Kaliszu, gdzie wybrano nowego przewodniczącego. Został nim kol. Mirosław Psonka z ZK w Wojkowicach. W dniach 3-5 marca 1990r. w ODK SW w Kulach odbył się Zjazd Założycielski, na którym opracowano Statut Związku oraz przyjęto jego nazwę: Niezależny Samorządny Związek zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Wybrano także krajowe władze Związku: jego Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym został kol. Mirosław Psonka. Obrady Zjazdu były bardzo burzliwe, w znacznej części rozliczeniowe ale także, a właściwie przede wszystkim, były bardzo twórcze. To one nakreśliły główne kierunki działań naszego ruchu związkowego. A nie było to łatwe, nie tylko z uwagi na powszechnie panującą niepewność społeczno-polityczną, ale głównie z uwagi na zupełną nowość w teraźniejszych dziejach Służby Więziennej. Powołanie nowej społecznej struktury było wielką niewiadomą także dla jej twórców. Nie mieliśmy przecież ani stosownego doświadczenia, ani wyraźnych, wykrystalizowanych, poglądów. Często towarzyszyła nam daleko idąca różnica zdań, kierunków i celów. Łączyło nas natomiast społeczne zaangażowanie i ogromna determinacja, zarówno ta własna, jak i ta przekazywana przez licznie odwiedzane załogi pracownicze. Jednym z ważniejszych osiągnięć Zjazdu Założycielskiego było podpisanie Porozumienia z ówczesnym Ministrem Sprawiedliwości, panem Aleksandrem Bentkowskim, w oparciu o które mogliśmy działać na zasadzie związku zawodowego, mimo iż formalno-prawnie mogliśmy być jedynie stowarzyszeniem. Takie Porozumienie było niezbędne z uwagi na brak prawnych uregulowań, które zezwalałyby na istnienie związku zawodowego w formacji mundurowej. Dlatego też, jednym z głównych kierunków aktywności tamtych władz krajowych NSZZ FiPW było doprowadzenie do zmiany ustawy o związkach zawodowych. Taka nowelizacja przeprowadzona została w 1991r. Pozwoliło to na pełnoprawną rejestrację naszego Związku, która dokonana została w dniu 10 września 1991r.

Uroki służby 😟😪

https://www.wprost.pl/kraj/11220568/tragedia-na-komendzie-w-gorzowie-policjant-walczy-o-zycie.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbwprost&utm_term=post&utm_content=ogolne
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nRC2t9QUboUebr9di3V2toVs9vDH1SVdhd7Jdakh3yLVTfYjVWCCRrNiwtn9LBNCl&id=100064928220560

Jak to wygląda u nas? Jakie wasze opinię?

https://www.facebook.com/100064928220560/posts/pfbid0hFHCFZqcqiRz3af7ZEgVEAWV5nsT1pY8xtcvdqFc5FGJcJQ9RgKskJZhQ7B7jernl/
https://www.money.pl/gospodarka/dobrzy-pracownicy-odchodza-przez-zlych-szefow-dluga-lista-grzechow-przelozonych-6756048411998848a.html

Pracujemy!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vZiaAymFHNY9TYEUW5GbDgcNpqP5D77fjV3FabWkv5aHnbUdKghVEh1uLUrac8PEl&id=100064928220560

Intensywny tydzień pracy za nami, zwieńczony wysłaniem wniosku do Sądu Pracy, w temacie naliczania dodatku za długoletnią służbę.
Przyszły tydzień to kilka trudnych rozmów z niektórymi Dyrektorami jednostek naszego okręgu.
Dobrego weekendu życzymy!!

WALORYZACJA!!

Z posiadanych informacji wynika, iż rewaloryzacja będzie wypłacona do kwietniowej pensji łącznie ze spłatą (3.04.2023).

Okazuje się według słów Pana Dyrektora BKiS że z tego komunikatu wynika, iż równo każdy 412zł do podstawy !! Pozostała kwota do wysługi.
Należy pamiętać, że autor komunikatu jest f-szem SW w CZSW i pobiera wynagrodzenie za służbę!! PYTAM SIĘ JAK ODPOWIE ZA TE DYRDYMAŁY😡😡😡

Konkrety !!

Informujemy, że podwyżki w Służbie Więziennej realizowane będą poprzez podniesienie uposażeń funkcjonariuszy w równej wysokości kwotowej 589 zł brutto (z nagrodą roczną 638 zł). Na tę kwotę składa się: 412 zł wzrostu uposażenia zasadniczego, 79 zł średniego skutku wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat w związku z podwyższeniem uposażenia zasadniczego, oraz 98 zł mechanizmu wyrównującego wynikającego z ustawy okołobudżetowej na rok 2023.Powyższe rozwiązanie powoduje, że funkcjonariusze w grupach zaszeregowania od 1 do 32 osiągną podwyżkę korzystniejszą niż przewidywany w ustawie budżetowej procent wzrostu płac.

Po wielu latach braku waloryzacji w 1. grupie zaszeregowania, strona służbowa zdecydowała o podwyższeniu dotychczasowej kwoty o 100 zł tj. o kwotę wyższą niż procent wzrostu wynagrodzeń przewidziany w ustawie budżetowej. Ma to wpływ na wysokość m. in. dopłaty do wypoczynku oraz jednorazowego odszkodowania, które wylicza się na podstawie tej grupy zaszeregowania (funkcjonariusze otrzymują wynagrodzenie od 2. grupy).

Informujemy również, że z dniem 1 marca 2023 r. każdy funkcjonariusz Służby Więziennej, który osiągnął 15 lat służby otrzymał świadczenie za długoletnią służbę. Średnia wysokość ww. świadczenia wyniosła ok. 300 zł brutto. Wypłaty nie obejmują jeszcze podwyżki uposażeń, w związku z powyższym średnia po realizacji podwyżek ulegnie zwiększeniu. Zaś z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany umożliwiające coroczny (a nie jak dotychczas co 5 lat) wzrost dodatku za wysługę lat po 15 latach służby – dodatek wzrasta o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby.

Ponadto w budżecie na rok 2023 zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowe w wysokości ponad 14 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rekompensaty pieniężnej za nadgodziny, przewidziano wzrost funduszu nagród o dodatkową kwotę 6 mln zł, a także zostały zwiększone o ok. 17,5 mln zł (wzrost o 70%) środki na poprawę warunków pełnienia służby – zgodnie z komunikatem po spotkaniu strony służbowej i strony społecznej z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Ministrem Michałem Wosiem z 9 grudnia 2022 r.

Zespół prasowy CZSW

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SD7U5MripJBF4pBwQcTiFv2H6KMwTbQcSBsz5n9oYLdTnrtBF94Gnjv6N9a6JcqKl&id=100064928220560

A góra w każdej formacji mundurowej twierdzi, że wszystko jest ok i nie ma co się martwić o „jutro”! Chyba się zgodzę. Nie ma co martwić się o jutro. ZACZNIJMY JUŻ MARTWIĆ SIĘ O DZIŚ!!!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0adcD4BsKtmbXBuTzdaJNDiubLEQaptHsA1D8TFrgvNoRDyWqdUNM9156WpjYsYjGl&id=100064928220560
https://infosecurity24.pl/liczba-odejsc-na-emeryture-i-wakaty-moga-sparalizowac-policje

Informujemy, że podwyżki w Służbie Więziennej realizowane będą poprzez podniesienie uposażeń funkcjonariuszy w równej wysokości kwotowej 589 zł brutto (z nagrodą roczną 638 zł). Na tę kwotę składa się: 412 zł wzrostu uposażenia zasadniczego, 79 zł średniego skutku wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat w związku z podwyższeniem uposażenia zasadniczego, oraz 98 zł mechanizmu wyrównującego wynikającego z ustawy okołobudżetowej na rok 2023.Powyższe rozwiązanie powoduje, że funkcjonariusze w grupach zaszeregowania od 1 do 32 osiągną podwyżkę korzystniejszą niż przewidywany w ustawie budżetowej procent wzrostu płac.

Po wielu latach braku waloryzacji w 1. grupie zaszeregowania, strona służbowa zdecydowała o podwyższeniu dotychczasowej kwoty o 100 zł tj. o kwotę wyższą niż procent wzrostu wynagrodzeń przewidziany w ustawie budżetowej. Ma to wpływ na wysokość m. in. dopłaty do wypoczynku oraz jednorazowego odszkodowania, które wylicza się na podstawie tej grupy zaszeregowania (funkcjonariusze otrzymują wynagrodzenie od 2. grupy).

Informujemy również, że z dniem 1 marca 2023 r. każdy funkcjonariusz Służby Więziennej, który osiągnął 15 lat służby otrzymał świadczenie za długoletnią służbę. Średnia wysokość ww. świadczenia wyniosła ok. 300 zł brutto. Wypłaty nie obejmują jeszcze podwyżki uposażeń, w związku z powyższym średnia po realizacji podwyżek ulegnie zwiększeniu. Zaś z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany umożliwiające coroczny (a nie jak dotychczas co 5 lat) wzrost dodatku za wysługę lat po 15 latach służby – dodatek wzrasta o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby.

Ponadto w budżecie na rok 2023 zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowe w wysokości ponad 14 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty dla funkcjonariuszy Służby Więziennej rekompensaty pieniężnej za nadgodziny, przewidziano wzrost funduszu nagród o dodatkową kwotę 6 mln zł, a także zostały zwiększone o ok. 17,5 mln zł (wzrost o 70%) środki na poprawę warunków pełnienia służby – zgodnie z komunikatem po spotkaniu strony służbowej i strony społecznej z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panem Ministrem Michałem Wosiem z 9 grudnia 2022 r.

Zespół prasowy CZSW

W dniach 7-8 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbyło się szkolenie prowadzone przez Lubuskie Centrum Oyama Karate. Celem szkolenia była nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz przypomnienie podstawowych technik samoobrony. Szkolenie sfinansowane było ze środków pozyskanych od firmy PZU z funduszu prewencyjnego. W najbliższych dniach tego typu szkolenia odbędą się w pozostałych jednostkach okręgu poznańskiego.
Profesjonalizm osób prowadzących zajęcia daje podstawy by sądzić, iż szkolenia przyniosą pożądane rezultaty i przeszkoleni funkcjonariusze podniosą swoje umiejętności w zakresie zachowań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AaSuRQDATHMNu81CLgHip2uRp6BmzrUymHhL9APRpckaRsHbMPUyU7HJeLY7fmtEl&id=100064928220560

Z informacji po spotkaniu w dniu 28 lutego i uchwale prezydium ZG wynika, iż ponownie na ostatniej prostej strona służbowa postanowiła stolik z ustaleniami wywalić do góry nogami (delikatnie rzecz ubierając w słowa). Arogancja kierownictwa naszej formacji sięga zenitu. Despota na czele formacji mundurowej to rozwiązanie prowadzące naszą formację w stronę góry lodowej.
Kolejny raz przyjdzie nam o swoje powalczyć na ulicy. Warto w tym miejscu pamiętać, że zbliżają się wybory parlamentarne. W chwili kiedy przyjdzie czas na spacer po Rakowieckiej walcząc o „swoje” możemy pokazać rządzącym co myślimy o tym jak kierują naszą formacją zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości jak i przede wszystkim Służba Więzienna na czele z panem generałem.
Aktualnie mamy około 3 tysiący wakatów w służbie. 5 tysięcy nowych f-szy czekających na przeszlolenie. Doświadczona kadra znika z jednostek z prędkością światła. Ogłoszenia z promocją przyjęcia do służby za chwilę będą rozdawane w izbach wytrzeźwień tylu jest chętnych, a CZSW mówi, że w Excelu się zgadza.
Pasmo ku..a nieustających sukcesów!!😡😡!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Gp9XnkmvVsbYJ5JJyHRQNcCFqQVYQ1LYZgpeDgJB1n3CSyqpdrmM3pQNAk3sR82ql&id=100064928220560

Działając we współpracy z ZO NSZZFiPW w Bydgoszczy zachęcamy do skorzystania z oferty firmy MEDICOVER SPORT by zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne!!

MEDICOVER SPORT partnerem NSZZ FiPW !!! Płacisz 110 zł. miesięcznie i wchodzisz codziennie na siłownię, basen, saunę itp.

 • Zapisy na pakiety od 1 do 15 każdego miesiąca.
  Masz pytania? Wejdź na https://medicoversport.pl lub skontaktuj się ze swoim Przewodniczącym. 🙂
  Link do zapisów: https://medicoversport.pl/pakiety/NSZZFIPWBYDGOSZCZ
  Kod: NszzfipwbydgoszczMS2022
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA !!!💪💪👊👍🏋️‍♀️🤸🏊‍♀️
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ubqMEm6XZeGomPVhJuLTtPz78VtaQF65akuUAMLCor8esK2zrkXPTJMug5Xrdr9Fl&id=100064928220560

X Bieg Memoriałowy Tomasza Mielko za nami!!

X Memoriał Tomasza Mielko już za nami !!!
Młodszy chorąży Tomasz Mielko był funkcjonariuszem Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Rawiczu. Zginął w październiku 2012 w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania obowiązków służbowych. To już X raz kiedy funkcjonariusze Służb Mundurowych oraz ich sympatycy uczcili pamięć Tomka czynnie uprawiając sport. 87 zawodników wyruszyło w sobotę na trasę X Jubileuszowego Biegu Przełajowego – Memoriału Tomasza Mielko w Czerwieńsku. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 i 10 km a najmłodsi uczestnicy do pokonania mieli dystans 500 metrów dodajmy, iż najmłodszy z uczestników miał zaledwie 3 latka i całą trasę pokonał sam, brawo Iwo, brawo rodzice.
Trasa sobotniego biegu wiodła pięknymi lasami w okolicach hali sportowej Lubuszanka w Czerwieńsku. Zawodnicy rywalizowali na 5-kilometrowej pętli. Od startu mocne tempo narzucili: Aleksander Wostal i Grzegorz Terlikowski, którzy ścigali się na dystansie 10 km. Wśród kobiet na czele mknęła Paulina Kaczmarek (5 km), a za nią Ewelina Michnowicz (10 km) i Aleksandra Talkowska (5 km). Warto zauważyć, że dla pani Eweliny był to drugi tego dnia bieg na „dyszkę”. Zaledwie półtorej godziny wcześniej wygrała Zielonogórski Rollercoaster (relację, wypowiedzi zwycięzców i galerię zdjęć znajdziesz również tu: https://lci-lubuskie.pl/2022/09/25/x-bieg-przelajowy-w-czerwiensku-uczestnicy-uczcili-pamiec-tomasza-mielki-duzo zdjec/?fbclid=IwAR3IHmWxzfnwYFeMdvjjHmzOSYKKLkv_fXds5sna_MFX0Cz_jVkLukO3gyA)
Głównym organizatorem biegu jest Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu przy znacznym wsparciu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu.

X Bieg Przełajowy – Memoriał Tomasza Mielki w Czerwieńsku – wyniki
5 km
Kobiety

 1. Paulina Kaczmarek (PSG Zielona Góra/Babimost) – 22.07
 2. Aleksandra Talkowska (KB Wikon Nowa Sól) – 22.04
 3. Patrycja Musiałowska (Maszewo) – 24.24
  Mężczyźni
 4. Józef Zabielski (AŚ Szczecin) – 18.47
 5. Wojciech Adamczyk (Leszno) – 18.58
 6. Zbigniew Zieliński (Rawicz) – 18.59
  10 km
  Kobiety
 7. Ewelina Michnowicz (Straż Graniczna Krosno Odrzańskie) – 45.34
 8. Anna Bajserowicz (Zielona Góra) – 47.59
 9. Alicja Starczewska-Pluta (Krwiobieganie Zielona Góra) – 52.05
  Mężczyźni
 10. Aleksander Wostal (Streamsoft/Progresscontrol.pl Zielona Góra) – 36.12
 11. Grzegorz Terlikowski (Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie) – 38.03
 12. Damian Makowiecki (Wściekłe Dziki Lubsko) – 38.58
  Sponsor Strategiczny Biegu
  PZU
  Sponsorzy Dodatkowi
  Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie
  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu
  Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu
  King Broker Kancelaria Brokerska w Łodzi
  Pomet Wronki
  Mentor Kancelaria Brokerska w Łodzi
  Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorzadnego Związku Zawodowego Policjantów Woj. Wielkopolskiego
  Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorzadnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa woj. Wielkopolskiego
  Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorzadnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
  Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rawiczu, Poznaniu i Gębarzewie
  Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecynictwa Zielona Góra
  Dariusz Mieczyński
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PQcynEoaK3Za7qTVe5AVUgMpjjijZKer88LpnHt74yzKYpNbuvcGw79ox6MWARe7l&id=100045482036801

Kolejne kompromitujące działania strony służbowej!

ZATRZYMAJ SIE NA CHWILĘ I PRZECZYTAJ!!!

Dochodzą do nas sygnały, że ulotka która propagujemy i ktora ma na celu uświadomianie f-szy SW o wprowadzanych zmianach w nowelizacji naszej ustawy ma spowodować, że atmosfera w jednostkach tak dramatycznie się pogorszy, iż zajdzie konieczność skoszarowania f-szy!!
A może to jednak zmiany w KKW powodują takie ryzyko? Może to strach przed osadzonymi którzy przez lata zostali rozpasani do granic możliwości? Kolejny raz fatalne decyzję kierownictwa SW próbuje się zrzucić na związek zawodowy!!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=461082312732706&id=100064928220560

X Bieg Memoriałowy Tomasza Mielko

  Niezależny   Samorządny   Związek   Zawodowy

  Funkcjonariuszy i Pracowników  Więziennictwa

                            ZARZĄD     OKRĘGOWY

Zaproszenie

X Memoriał Tomasza Mielko

VII Bieg przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków „ Memoriał Tomasza Mielko” Pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Dziesięć  lat temu śp. mł. chor. Tomasz Mielko – Operator Grupy Interwencyjnej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu zginął śmiercią tragiczną w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Aby uczcić pamięć Kolegi Tomasza Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Poznaniu wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Poznaniu organizuje co roku Bieg Przełajowy, w którym każdy zawodnik oprócz sportowej rywalizacji biegnie „po prostu” dla Tomka.

Wzorem więc lat ubiegłych w dniu 24 września 2022 roku  w Hali Lubuszanka – Czerwieńsk koło Zielonej Góry, ul. Zielonogórska 43A, 66-016 Czerwieńsk po raz dziesiąty  zorganizowany zostanie Bieg Przełajowy będący Memoriałem Kolegi Tomasza Mielko. Bieg zostanie rozegrany na dwóch dystansach tj. 5 km oraz 10 km. Wśród wszystkich  zawodników zostaną rozlosowane cenne nagrody. W biegu wystartować może łącznie 150 osób na dwóch dystansach oraz dodatkowo   50 dzieci  na dystansie 500 m. O udziale w biegu decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Jeżeli lubisz dobrą zabawę, rywalizację w duchu Fair Play i niezapomnianą atmosferę to koniecznie zapisz się już dziś.

Służba Więzienna po Wojsku i Policji jest trzecią największą formacją mundurową w naszym kraju. Każdego dnia blisko 30.000 funkcjonariuszy Służby Więziennej z narażeniem życia pełni służbę w zakładach karnych i aresztach śledczych, strzegąc bezpieczeństwa, ładu i porządku. Funkcjonariusze SW pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w tym również tymi najgroźniejszymi, Kolega Tomasz zginął pełniąc jedną z takich „codziennych” służb.

Udział w biegu jest więc nie tylko formą dobrej zabawa, ale stanowi także wyraz szacunku dla zmarłego Kolegi Tomasza, Jego Rodziny oraz pozostałych Rodzin funkcjonariuszy poległych na Służbie Ojczyźnie.

Pobiegnij razem z Nami ! Do Zobaczenia 24 września 2022 roku w Hali Lubuszanka – Czerwieńsk koło Zielonej Góry, ul. Zielonogórska 43A, 66-016 Czerwieńsk

Zapisy, Regulamin oraz opłata startowa, dostępne są na stronie: http://super-sport.com.pl 

Wszelkie informacje na stronie : https://poznan.nszzfipw.pl/ oraz /https://www.facebook.com/profile.php?id=100045482036801/

ZAPRASZAMY

Będzie się działo!!

https://infosecurity24.pl/bedzie-protest-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej-chodzi-min-o-dodatki-sluzbowe#.YKzY-WvAnx0.facebook

Reakcja Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia na pilny wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesława Tuły w związku z wyciekiem danych osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Reakcja Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia na pilny wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesława Tuły w związku z wyciekiem danych osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.
https://nszzfipw.org.pl/pismo-skierowane-do-ministra-sprawiedliwosci-ws-wycieku-danych-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej.html

W związku z powzięciem informacji o możliwym, nieuprawnionym dostępie do danych osobowych funkcjonariuszy różnych służb mundurowych, którzy zostali zarejestrowani na szczepienia w terminie 12-20 kwietnia br., Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś polecił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej wykupić ze środków budżetowych formacji kody alertu BIK (Biuro Informacji Kredytowej) dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej, których dane zostały ujawnione w sieci w związku z ww. sytuacją.

Oferta w dalszym ciągu obowiązuje!!

Nowa oferta firmy Holiday Park & Resort dla członków NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W związku z powyższym bardzo proszę osoby okręgu poznańskiego (należące do NSZZFiPW) chętne do skorzystania z oferty w nowych cenach o zgłaszanie się do Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZFiPW w Waszych jednostkach do dnia 20.04.2021 roku.

W ramach przypomnienia oferty:

Istnieje możliwość zakupu voucherów na 7-dniowe pobyty w sześciu nadmorskich rodzinnych ośrodkach. tj. Rowy, Pobierowo, Niechorze, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Mielno.

Czas na zrealizowanie voucherów to 5 lat w każdym dostępnym w danym okresie Resorcie.

Dodatkowe opłaty w regulaminie:

 • opłata klimatyczna w wysokości 2 zł/dobę za każdą osobę jest płatna na miejscu
 • opłaty eksploatacyjne: wodę, ścieki, prąd według zużycia
 • jednorazowa opłata za sprzątanie 150 zł brutto
 • kaucja 750 zł, gdzie pobrany depozyt w wysokości 750 zł zostanie zwrócony w całości, natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niedoborów sprzętu, kwota depozytu zostanie pomniejszona zgodnie z regulaminem.

Michał Dworacki – przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu

Wirtualny spacer po resortach można odbyć na stronie
www.holidaypark.pl

Czas na Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

Po ponad dwóch latach funkcjonowania, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki przestanie istnieć, choć nie oznacza to likwidacji uczelni. Resort sprawiedliwości zamierza jednak zmienić nazwę szkoły, która działalność rozpoczęła 1 stycznia 2019 roku. Projekt rozporządzenia ministra w tej sprawie przygotowało już ministerstwo edukacji i nauki. Zgodnie z nim od 1 kwietnia funkcjonować ma nazwa Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

https://infosecurity24.pl/czas-na-wyzsza-szkole-wymiaru-sprawiedliwosci#.YDekgMdbw-A.facebook

Świąteczna paczka!!!

https://www.facebook.com/1233540093425665/posts/3401900769922909/

Akcja “Świąteczna Paczka” – Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu.

Akcja „Świąteczna Paczka” zainicjonowana przez Zarząd Główny przy udziale Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zawitała również do naszego okręgu. Zakupione i przekazane zostały świąteczne prezenty dla dwóch rodzin których dzieci zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. Fantastycznie było poznać maluchy, które mimo towarzyszących im chorób tryskaja pozytywną energią i zarażają uśmiechem. Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu Michał Dworacki wspólnie z wicerzewodniczącym Zarządu Okręgowego Krzysztofem Walczakiem przekazali sprzęt medyczny, który mamy nadzieję znacząco wpłynie na komfort życia milusińskich i ułatwi funkcjonowanie całych rodzin. Dzieciaki przekazały osobiste podziękowania 🥰🥰 oraz drobne upominki. Niezwykle sympatycznym rodzinom życzymy dużo wytrwałości w walce o zdrowie swoich pociech i trzymamy kciuki za to, by każdy kolejny dzień milowymi krokami przybliżał ich do normalności. Pozdrawiamy serdecznie raz jeszcze.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu
/-/ Michał Dworacki

Zakończony został VIII Bieg Memoriałowy Tomasza Mielko!!

W dniach 10-15 października 2020 roku odbył się VIII Memoriałowy Bieg Tomasza Mielko sponsorowany przez firmę PZU. W związku z aktualnie panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną tegoroczny bieg miał charakter wirtualny, oznaczało to, że w podanym terminie uczestnik biegu winien pokonać dystans minimum 5 kilometrów w dowolnym miejscu w kraju a potwierdzenie wykonania zadania w formie zdjęcia lub screena wysłać na podany adres e-mail.

Do udziału w biegu zgłosiło się blisko 100 biegaczy z całej Polski. Biorąc pod uwagę charakter wydarzenia odstąpiono od klasyfikacji i honorowania zwycięzców. Każdy kto potwierdził ukończenie biegu i wpłacił symboliczne wpisowe (w całości przekazane na pomoc dla f-szy służby więziennej) otrzymał pakiet startowy w którym znajdowała się okolicznościowa koszulka oraz medal, obie rzeczy zostały ufundowane przez głównego sponsora imprezy firmę PZU. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody które ufundowane zostały przez ZO NSZZ FiPW w Poznaniu firmę PZU oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kolegę Czesława Tułę.

14 lipca 2020′ (wtorek) o godzinie 09:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Jedynym punktem porządku posiedzenie jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby Więziennej (druk nr 432) – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?fbclid=IwAR1N2Ga-BlU3grXfDUfQx0gLEwsE91uy1OYjaZNAmPUjcS-_ZqMVq0gFFzA

Postawa kolegów z aresztu śledczego z Ostrowa Wielkopolskiego godna pochwały. Który to już raz !! Brawo!!

Ostrowski areszt szyje maseczki

W obliczu zagrożenia, jakim jest pandemia wirusa SARS-CoV-2 każda inicjatywa służąca ograniczeniu ryzyka zakażeń jest cenna. Do akcji włączyła się również poznańska Służba Więzienna, która organizuje produkcję maseczek ochronnych przez osadzonych.

Inicjatywa

Z inicjatywą wyszli funkcjonariusze i Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Ostrowskiego aresztu śledczego. Osadzeni od dłuższego czasu szyli poduszki, torby na aukcje charytatywne i dla instytucji pomocowych. Naturalnym zatem było zaangażowanie się w wytwarzanie tego produktu pierwszej potrzeby. Zorganizowano dodatkowe maszyny do szycia i pomocników. Obecnie jest pięć maszyn, a w akcję jest zaangażowanych 15 osadzonych. Zgłosił się też przedsiębiorca, który przekazał materiał.

Reakcja i koordynacja

Obecnie jednostka dysponuje materiałem do wyprodukowania 8000 maseczek, jednak inicjatywa spotkała się z dużym odzewem – do aresztu zgłaszają się ludzie, którzy oferują wypożyczenie maszyn do szycia lub zakup materiałów. Maseczki administracja aresztu przekaże Starostwu Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim, skąd zostaną rozdzielone tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. 

https://ostrow.naszemiasto.pl/zarazamydobrem-osadzeni-w-areszcie-sledczym-w-ostrowie/ar/c1-7619615

https://wlkp24.info/osadzeni-w-ostrowskim-areszcie-beda-szyc-maseczki-ochronne/

Szczere wyrazy współczucia.

“Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień”

Szanownemu Koledze

Janowi Tomczakowi  oraz jego rodzinie i bliskim wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składa

Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  w Poznaniu oraz

Zarząd Terenowy NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wlkp.

Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Tomczak odbędą się 25 marca o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym w Niedźwiedziu

Turniej Piłki Nożnej ODWOŁANY!!!!

Z przykrością informujemy, iż turniej piłki nożnej który planowo miał się odbyć w dniu 28 marca 2020 roku został odwołany. Przyczyną podjęcia takiej decyzji jest oczywiście zagrożenia spowodowane koronawirusem. Wspólnie z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Poznaniu podjęliśmy decyzję, iż organizacja turnieju byłaby niczym nie uzasadnionym narażaniem funkcjonariuszy służby więziennej oraz innych służb na niebezpieczeństwo. W takiej sytuacji pozostaje nam zaprosić wszystkich na kolejne sportowe zawody jakie będą organizowane pod egidą NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Służby Więziennej.