Opinia Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

Opinia Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

POBIERZ OPINIĘ

„Podsumowując, FZZ, generalnie odnosi się pozytywnie do zmian zaproponowanych w projekcie, wnosząc równocześnie o uwzględnienie przedstawionych propozycji, zwłaszcza w zakresie pełnego dostosowania polskiego prawa do wymogów norm europejskich”

opinia fzz