22 paĽdziernika 2014 Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

W dniu 22 paĽdziernika 2014 roku o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie KOMISJI  SPRAWIEDLIWO¦CI I PRAW CZŁOWIEKA 

sala 307/bud. B

 • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:
 • części budżetowej 37 ? Sprawiedliwość:
 • a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
 • c) dotacje podmiotowe z zał. nr 8 i 9,
 • d) części budżetowej 83 ? Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 66,
 • e) planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr. 12:
 • – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej,
 • – Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej ?Piast?,
 • – Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej ?Baltica?,
 • – Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej ?Pomerania?,
 • – Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej ?Mazovia?,
 • – Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej ?Carpatia?,
 • f) planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
 • – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postponitencjarnej,
 • – Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
 • g) środków europejskich na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 15,
 • – referuje Minister Sprawiedliwości,
 • – koreferent poseł Ligia Krajewska;
 • części budżetowej 15 ? Sądy powszechne:
 • a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
 • – referuje Minister Sprawiedliwości,
 • – koreferent poseł Ligia Krajewska;
 • części budżetowej 52 ? Krajowa Rada Sądownictwa:
 • – wydatki z zał. nr 2,
 • – referuje Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
 • – koreferent poseł Elżbieta Achinger;
 • części budżetowej 88 ? Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury:
 • – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • – wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
 • – referuje Prokurator Generalny,
 • – koreferent poseł Stanisław Piotrowicz;
 • części budżetowej 05 ? Naczelny Sąd Administracyjny:
 • – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • – referuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • – koreferent poseł Andrzej Dera
 • części budżetowej 06 ? Trybunał Konstytucyjny:
 • – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • – referuje Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • – koreferent poseł Michał Szczerba;
 • części budżetowej 04 ? Sąd Najwyższy:
 • – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • – referuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
 • – koreferent poseł Renata Janik;
 • części budżetowej 10 ? Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
 • – wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • – referuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • – koreferent poseł Marek Ast;
 • części budżetowej 08 ? Rzecznik Praw Obywatelskich:
 • – dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • – referuje Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • – koreferent poseł Iwona Arent;
 • części budżetowej 13 ? Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
 • a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
 • b) dotacje celowe z zał. nr 8,
 • – referuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ? Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • – koreferent poseł Krzysztof Lipiec.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp