19.02.2014? ustawa o L-4 trafi pod obrady Senatu

 

49. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniach 19 i 20 lutego 2014 r.

 
Porządek posiedzenia Senatu 19 lutego 2014 r. o godz. 11.00.

 1. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Druki sejmowe: 1881,  do druku 1881,  do druku 1881,  do druku 1881,  do druku 1881,  2057,  do druku 2057,  do druku 2057,  2057 A Druki senackie: 549.
 2. Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Druki sejmowe: 1497, 1975, 1975 A. Druki senackie: 543,  543 A.
 3. Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Druki sejmowe: 1502,  2032,  do druku nr 2032. Druki senackie: 544.
 4. Ustawa o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych. Druki sejmowe: 1509,  do druku 1509,  do druku 1509,  2033,  do druku 2033,  2033 A. Druki senackie: 546.
 5. Ustawa o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druki sejmowe: 1639,  2034,  do druku 2034. Druki senackie: 545
 6. Ustawa o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego. Druki sejmowe: 1097,  do druku 1097,  do druku 1097,  do druku 1097,  2043,  do druku 2043. Druki senackie: 550.
 7. Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Druki sejmowe: 677,  do druku 677,  do druku 677,  do druku 677,  1099,  do druku 1099,  do druku 1099,  1417,  do druku 1417,  do druku 1417,  1997,  1997 A. Druki senackie: 553,  553 A.
 8. Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Druki sejmowe: 1726,  do druku 1726,  do druku 1726,  1989,  1989 A. Druki senackie: 554.
 9. Ustawa o zmianie ustawy ? Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Druki sejmowe: 1273,  do druku 1273,  2010,  2010 A. Druki senackie: 548.
 10. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Druki sejmowe: 2000,  do druku 2000,  do druku 2000,  do druku 2000,  2026. Druki senackie: 547.
 11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo atomowe. Druki senackie: 510,  510 S.
 12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Druki senackie: 497,  497 S.
 13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz ustawy ? Kodeks karny wykonawczy. Druki senackie: 509,  509 S