Podziękowanie Przewodniczącego Zarządu Głównego za udział w Manifestacji

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wczorajszej manifestacji za przybycie, zaangażowanie i zdyscyplinowanie.

Wasza postawa oraz zaangażowanie przekonuje mnie, że „walka” o lepsze jutro funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ma szanse na osiągnięcie sukcesu.

Wczoraj udowodniliśmy  zaangażowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  w jedność Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz w osiągnięciu celu jakim jest realizacja naszych wspólnych postulatów.

Za zaangażowanie realizacji przedsięwzięcia jakim była manifestacja wszystkim Wam serdecznie dziękuję i czuję Wasze wsparcie i determinację do dalszych działań na rzecz funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FiPW

(-) Czesław Tuła

 

Podziękowanie Przewodniczącego Zarządu Głównego