14 lipca 2020′ (wtorek) o godzinie 09:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Jedynym punktem porządku posiedzenie jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw służb mundurowych oraz Służby Więziennej (druk nr 432) – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?fbclid=IwAR1N2Ga-BlU3grXfDUfQx0gLEwsE91uy1OYjaZNAmPUjcS-_ZqMVq0gFFzA