Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego? w Sejmie RP, 6 lutego 2018 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służba Więzienna oraz niektórych innych ustaw. 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 6 lutego 2018 r.

Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego? w Sejmie RP, 6 lutego 2018 r.

Wystąpienie wiceministra sprawiedliwości Patryk Jaki w Sejmie RP.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służba Więzienna oraz niektórych innych ustaw. 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 6 lutego 2018 r.

Opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości na 6 lutego 2018