Uchwały Kadencja 2012 – 2016

uchwała 1-1/2013  ZO, Pomoc Kamila
uchwała 2-1/2013  ZO, Pomoc Tomek
uchwała 3-1/2013  ZO, Zatwierdzenie budżetu
uchwała 4-1/2013 ZO, Projekt budżetu 2013
uchwała 5-1/2013  ZO, Opłata za wniosek kapitał ludzki
uchwała 6-1/2013  ZO, PZU
uchwała 7-1/2013  ZO, Porozumienia i regulaminy
uchwała 8-1/2013  ZO, Turniej Drzonków 20.04.2013r
uchwała 2-07/2013 ZO, Powołanie komisji do organizacji Biegu Memoriałowego Tomka Mielko
uchwała 3-07/2013 ZO, Powołanie komisji do podziału środków funduszu prewencyjnego PZU
uchwała 1-09/2013 ZO, Podział środków z funduszu prewencyjnego PZU
uchwała 2-9/2013 ZO, Pokrycie kosztów udziału ZT w manifestacjach w dn 11 września 2013 roku
uchwała 3-9/2013 ZO, Pokrycie zakupu gadżetów związkowych przez ZO 
uchwała 5-9/2013 ZO, Dofinansowanie turnieju  oldbojów Wisła 2013
uchwała 1-3/2014  ZO, Turniej Sczypiorno Cup 21 marca 2014
uchwała 2-3/2014 ZO, Akceptacja uchwał Prezydium ZO
uchwała 1-09/2014, Dofinansowanie imprez Zarządów  Terenowych
uchwała 2-09/2014, Dofinansowanie reprezentacji oldbojów Mistrzostwa Polski Wisła 2014
uchwała 3.09.2014 Dofinansowanie imprez wyposażenia klubu związkowego
uchwała 4-09/2014 Zapomoga bezzwrotna Michał Sikorski
uchwała 5-09/2014, Akceptacja uchwał Prezydium ZO 
uchwała 6-09/2014, Pokrycie kosztów posiedzenia wyjazdowego ZO miesiąc Grudzień 2014 
uchwała 7-09/2014, Zorganizowanie szkolenia dla skarbników Zarządów Terenowych
uchwała 1-12/2014 dofinansowanie ochrony prawnej Aneta Płomińska
uchwała 2-12/2014 dofinansowanie początkowej działalności ZT w Lubsku
uchwała 3-12/2014 dofinansowanie pomieszczeń do działalności związkowej ZT Rawicz
uchwała 4-12/2014 zakup urządzeń biurowych do biura ZO w Poznaniu
uchwała 5-12/2014 dofinansowanie święta SW organizowanym wspólnie z OISW w Poznaniu
uchwała 6-12/2014 dofinansowanie organizacji III turnieju piłki halowej o Puchar ZO.
uchwała 7-12/2014 powołanie mikroprzedsiębiorstawa mikro w ZO w Poznaniu
uchwała 8-12/2014 powołanie na stanowisko wiceprzewodniczącego H. Kuśmierek
uchwała 1-03/2015 dofinansowanie organizacji II turnieju Szczypiorno Cup
uchwała 2-03/2015 dofinansowanie organizacji I turnieju  piłki nożnej memoriał kpt Lewandowski
uchwała 3-03/2015 przyznanie brązowych odznak
uchwała 1-05/2015 dofinansowanie Dnia Dziecka ZT Poznań
uchwała 2-05/2015 dofinansowanie Dnia Dziecka ZT Lubsko
uchwała 3-05/2015 dofinansowanie IPA Rawicz
uchwała 4-05/2015 dofinansowanie IPA Poznań
uchwała 5-05/2015 dofinansowanie Turnieju piłki nożnej Gdynia Poznań
uchwała 1-10/2015 dofinansowanie akcji protestacyjnych
uchwała 2-10/2015 zakup rollup i proporczyków
uchwała 1-12/2015 dofinansowanie turnieju darta ZT NSZZF i PW w Gębarzewie
uchwała 2-12/2015 zwrot kosztów za czynności procesowe ZT COSSW Kalisz
uchwała 3-12/2015 zakup kalendarzy przez ZO NSZZF i PW w Poznaniu
uchwała 4-12/2015 podjęcie decyzji o nadaniu sztandaru dla ZO NSZZF i PW w Poznaniu
uchwała 5-12/2015 dofinansowanie święta służby SW w Poznaniu
uchwała 1-03/2016 podjęcie akcji protestacyjnej ZO Poznań
uchwała 2-03/2016 bilans za rok 2015 ZO Poznań
uchwała 3-03/2016 dofinansowanie wniosku ZT Krzywaniec
uchwała 4-03/2016 dofinansowanie wniosku ZT Lubsko
uchwała 5-03/2016 dofinansowanie wniosku ZT Rawicz
uchwała 6-03/2016 dofinansowanie wniosku ZT Ostrów Wlkp.
uchwała 7-03/2016 przyjęcie ordynacji wyborczej na zjazd sprawozdawczo-wyborczy ZO
uchwała 8-03/2016 wyznaczenie wyborów ZO.