1-0 dla więziennych związków. Projekt szefa SW wycofany

wiązkowcy reprezentujący funkcjonariuszy Służby Więziennej mogą mieć powody do zadowolenia. Po ubiegłotygodniowych informacjach, w których przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa alarmowali, że nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej skierowana przez szefa formacji do procedowania w resorcie sprawiedliwości …

Komunikat

Uprzejmie informuję, że dniu 25.07.20019 Roku Pani Anna Olszewska asystent Pana Ministra Michała Wójcika telefonicznie zaprosiła w imieniu Pana Ministra Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbędzie się w dniu 7.08.2019 Roku, jednocześnie poinformowała Przewodniczącego, że …

Związki „skarżą się” na szefa Służby Więziennej. Gen. Kitliński z votum nieufności

Zdaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Dyrektor Generalny Służby Więziennej kierując do Ministra Sprawiedliwości projekt zmian ustawy o Służbie Więziennej „rażąco naruszył” zapisy porozumienia dotyczące m.in. regulacji dodatków służbowych i tzw. dodatku motywacyjnego oraz „zasady współpracy ze …

Ważna informacja – Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego wraz z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego  dotycząca Pana Generała Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz zapisów w Projekcie Ustawy o Służbie Więziennej skierowane do Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości.

Komunikat w sprawie WSKiP

W związku z licznymi mailami napływającymi do biura Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczącymi egzaminów i sposobu naliczania punktów do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, informujemy, że związek zawodowy nie brał udziału w tworzeniu …

Pracownicy cywilni doczekali się wypłaty podwyżek wynagrodzeń

Został zrealizowany kolejny punkt porozumienia dotyczącego podwyżki wynagrodzenia pracownikom cywilnym Służby Więziennej. Jest to efekt akcji protestacyjnej służb mundurowych, która była przeprowadzona w ubiegłym roku, a rezultatem było podpisanie w dniu 19 listopada 2018 r., Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości …

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 lipca 2019 r w kwestii:

– Sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby …

Związki solidarnie przeciwko pluralizmowi, ale komisja – za

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, który wszedł na ścieżkę legislacyjną z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Posłowie przyjęli projekt dotyczący pluralizmu związkowego z …

Stanowisko FZZSM do projektu ustawy przedstawionego przez Prezydenta RP o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Federacja Związków Zawodowych, opierając się na opinii prawników oraz na własnym, blisko trzydziestoletnim doświadczeniu związkowym, podziela pogląd, że rozwiązania zawarte w prezydenckim projekcie ustawy ze względu na swój cel nie znajdują oparcia w racjonalizmie. Wskazuje na to zarówno charakter, jak …

II Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

Szkoły Zawodowej w Kaliszu odbyło się  II Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony. Warsztaty adresowane były do  czynnych zawodowo funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, studentów oraz uczniów klas mundurowych. Celem warsztatów  było zapoznanie ze specyfiką pracy w służbach …