Prowadzone będą prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej

Szef MSWiA przedstawił priorytety resortu Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kierujący ministerstwem odpowiedzialnym za przygotowanie zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, …

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100-lecie Służby Więziennej w Poznaniu

W dniu 6 grudnia 2019r.  Na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się uroczystość inaugurująca 30 – lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Służbie Więziennej okręgu poznańskiego. …

Komunikat Zespołu Ochronnego

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa poświęcona ewidencji i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W naradzie brali udział członkowie zespołu do opracowania tzw. „wytycznych” dotyczących postępowania …

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Głównego inaugurujące obchody XXX- lecia powstania Związku.

W dniu wczorajszym (3 grudnia 2019 roku) Zarząd Główny NSZZFiPW organizował Uroczyste Posiedzenie inaugurujące obchody XXX- lecia powstania Związku. W czasie uroczystego Posiedzenia swoje prelekcje wygłosili zacni profesorowie współpracujący ze związkiem zawodowym tj. prof. dr. hab. Zenon Jasiński, który mówił …

Zbigniew Ziobro ponownie Ministrem Sprawiedliwości

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczył Zbigniewowi Ziobrze 15 listopada 2019 roku akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości. Do głównych zadań ministra należą sprawy związane z sądownictwem, więziennictwem, notariatem, adwokaturą i radcami prawnymi. Odpowiada …

Listopadowy numer „Forum Służby Więziennej”

W bieżącym wydaniu Forum m.in. o obchodach Święta Niepodległości, bezpieczeństwie energetycznym, pasjach funkcjonariuszy i ich codziennej pracy w jednostkach penitencjarnych. „Niezły agregat!” – Bezpieczeństwo energetyczne w Służbie Więziennej to pewność, że otworzy się brama, zamkną drzwi, że zadziała alarm i monitoring. Zespoły prądotwórcze to w jednostkach konieczność. „Dar dla …

Dziennikarze zbulwersowani skandaliczną wypowiedzią Piotra Dudy. Jego słowa to czysta hipokryzja.

(…) Powołane do obrony praw pracowniczych związki zawodowe, w większości lewicowe, często wręcz komunistyczne, nie zawsze przywiązują należytą wagę do godności i podmiotowości pracownika – powiedział Piotr Duda, 8 listopada podczas pierwszego dnia konferencji „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy”. O godność pracownika najbardziej dba …

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 …

Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej

7 listopada w Olsztynie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej. Organizatorami święta byli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. W obchodach wzięli udział także parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, …