Wiceminister Sprawiedliwości na ¦więcie Służby Więziennej okręgu poznańskiego.

22 lutego 2013 w Domu Kultury we Wronkach odbyła się uroczystość z okazji ¦więta Służby Więziennej. Dzień ten nawiązuje do ogłoszonego dekretu przez Józefa Piłsudskiego z 8 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odradzającej się Polsce. ¦więto więzienników …

Apel Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Areszcie ¦ledczym w Łodzi o pomoc dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku i ich rodzin.

Apel Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Areszcie ¦ledczym w Łodzi o pomoc dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku i ich rodzin. …W dniu 14 lutego 2013r dziewięciu funkcjonariuszy z Aresztu ¦ledczego w Łodzi członków Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej uległo tragicznemu wypadkowi …

Kondolencje


Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJELI¦MY WIADOMO¦Ć O TRAGICZNEJ ¦MIERCI
 
 
ś.p. TOMASZA MIELKO
mł.chor. Dz.Ochrony Z.K. Rawicz

RODZINIE I BLISKIM SKŁADAMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
W IMIENIU KOLEŻANEK I KOLEGÓW
Z ZARZADU OKRĘGOWEGO NIEZALEŻNYCH SAMORZADNYCH
ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA  
W POZNANU


Informacje Zarzadu Okregoweo NSZZFi PW w Poznaniu

Na  zebraniu Zarzadu Okregowego NSZZFiPW w Poznaniu w dniu 20 stycznia br. przyjęto m. in. "Regulamin Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy"  Organizacji Miedzyzakładowej NSZZFiPW  Okregu Poznańskiego , przyjeto docyzję o refundacji kosztów pikiety która odbyła się 12 stycznia br. w Poznaniu . Dyskutowano nad stanowiskiem dotyczącym ustawy emerytalnej . W trakcie zebrania zaproszono Specjalistę z OISW w Poznaniu który przedstawił sytuacje dotyczącą dodatków służbowych.

Zarząd Terenowy w Ostrowie Wlkp. i Zarząd Terenowy COSSW w Kaliszu.

W dniach 15 do 17 Lipiec 2011r odbył się pierwszy Spływ Kajakowy organizowany przez Zarządy Terenowe Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Ostrowie Wielkopolskim i Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu .Trasą  wiodła rzeką Czernicą z miejscowości Rzecznica k.miej. Czarne. W spływie uczestniczyło 25 osób, funkcjonariuszy z rodzinami i przyjaciółmi , bazę noclegową zorganizowano w pokojach gościnnych przy Zakładzie Karnym Czarne.

XIV Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

W dniach 17-18 maja w Popowie odbywał się XIV Zjazd Sprawozdawczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Delegaci wybrani w Okregu Poznańskim aktywnie uczestniczyli w obradach zgłaszając wiele tematów do dyskusji między innymi : sprawy sądowe związane ze zwrotem kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej, zwrot funduszy zainwestowanych przez funkcjonariuszy w ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe przejęte przez IGB, promowanie naszego związku zawodowego w C.O.SZ.