Pismo ZG wraz z opinią BAS dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego wraz z opinią BAS  dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Władze Federacji się nie obudziły!!!

W dniu 28 kwietnia przed UW w Poznaniu FZZSM z kilku województw podczas Konferencji Prasowej przedstawiły postulaty wymagające decyzji na szczeblu rządowym. Przedstawiciele Federacji złożyli na ręce Pani Doroty Kinal Wicewojewody Wielkopolskiego petycję skierowaną do Minister Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości. Czekamy na pozytywną …

Trwa posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej L-4

  Trwa posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy „L-4”. Przebieg posiedzenia jest transmitowany na żywo. Transmisja na żywo pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=6708F9BFFE955641C1257C05003A4ACD Dzisiaj o godzinie 10:30 w sali 23/bud. G w gmachu Sejmu RP odbędzie się posiedzenie Podkomisja …

Obradował Komitet Protestacyjny Wielkopolskiej FZZSM

W dniu dzisiejszym (13 sierpnia) odbyło się robocze spotkanie Komitetu Protestacyjnego Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zebranie w całości poświęcone było przygotowaniom do aktywnego udziału funkcjonariuszy podczas wysłuchania publicznego w Sejmie w dniu 27 sierpnia, jak również dalszym wystąpieniom …