Spotkanie związkowców wielkopolskiej Federacji

W dniu 14 lutego członkowie wielkopolskich organizacji związkowych służb mundurowych oraz zaproszony przewodniczący lubuskiej federacji zzsm, spotkali się na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu przy ul Młyńskiej. Tematyka zebrania oscylowała wokół bieżących spraw nurtujących środowiska mundurowe w naszym regionie. Gospodarzem …

Opinia Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

Opinia Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców. POBIERZ OPINIĘ „Podsumowując, FZZ, generalnie odnosi się pozytywnie do zmian zaproponowanych w projekcie, wnosząc równocześnie o uwzględnienie przedstawionych propozycji, zwłaszcza w …

OdpowiedĽ Ministra MSW na zapytanie Posła Janusza Dzięcioła w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Grudziądzu, w końcu sierpnia 2012 roku poseł Janusz Dzięcioł skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych zapytanie w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Poseł w swojej interpelacji podzielił spostrzeżenia związkowców, …

8 Luty ” ¦więto Służby Więziennej „

Życzenia z okazji święta Służby Więziennej     Z okazji obchodów ¦więta Służby Więziennej , Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu składa na ręce wszystkim Funkcjonariuszom Służby Więziennej gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu …

MSW manipuluje danymi w sprawie L4

Związkowcy służb mundurowych zarzucają MSW, że chcąc uzasadnić konieczność zmian w systemie zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy służb resort podał nieprawdziwe dane mające dowodzić, że mundurowi nadużywają zwolnień lekarskich. – Z ogólnodostępnych informacji, jakie znaleĽliśmy na stronie ZUS wynika, że ?cywile” …