Więcej pieniędzy na modernizacyjnym koncie Służby Więziennej

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”, co związane jest ze zwiększeniem limitu etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji w latach 2017-2018. Nowe zapisy i finansowanie to konsekwencja …

Narada instruktażowo-szkoleniowa służb kadrowych 27-29 maja 2019 roku OSSW Kule

W dniach 27-29 maja 2019 roku w OSSW w Kulach odbyła się Narada instruktażowo-szkoleniowa służb kadrowych, na którą został zaproszony Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła. Zostałam wyznaczona przez Przewodniczącego do reprezentowania związku podczas narady. Uczestnikami …

WSA: Zasada „domniemania niewinności” wobec policjanta nie działa

Jeśli prokuratura postawiła policjantowi zarzuty karne i skierowała sprawę do sądu, to zasada domniemania niewinności nie ma w tym przypadku znaczenia. Interes społeczny pozwala stosować karę dyscyplinarną w postaci zwolnienia funkcjonariusza ze służby – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Komendant Policji w Gdańsku rozkazem personalnym …

Poufność rozmowy więźnia z pełnomocnikiem, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym

Osadzony skarżył się, że Służba Więzienna nie zezwoliła, aby w warunkach poufności przebiegała jego rozmowa z osobą reprezentującą go przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – która nie jest adwokatem ani radcą prawnym. Zgodnie z prawem takie kontakty z adwokatem czy …

Zmiany w mundurowych emeryturach i płatne nadgodziny. Rząd pracuje nad ustawą

Rada Ministrów pracuje obecnie nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy podlegających MSWiA, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz służb specjalnych i ich rodzin. Jak podkreśla się w dokumencie, „nowelizacja przepisów ustawy prowadzi do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych – …

Marcin Romanowski wiceministrem sprawiedliwości

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro powołał dzisiaj (4 czerwca 2019 r.) Marcina Romanowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski będzie odpowiedzialny m.in. za informatyzację wymiaru sprawiedliwości oraz cyberbezpieczeństwo. Marcin Romanowski …

Podsumowanie pracy wiceministra Patryka Jakiego w Ministerstwie Sprawiedliwości

W związku wyborem do Parlamentu Europejskiego wiceminister Patryk Jaki podsumował swoją pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości i Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Przez prawie cztery lata przygotował wiele kluczowych projektów legislacyjnych i odpowiadał za ważne przedsięwzięcia w resorcie. – Czuję …