Pismo Zarządu Głównego NSZZ FiPW

17 lipca 2018 dareek299 0

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Pana Gen Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia Akcji Protestacyjnej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i […]

Forum Związków Zawodowych

17 lipca 2018 dareek299 0

Służby Mundurowe, Zawody Medyczne, Nauczyciele. Zbyt długo Państwo Polskie jako pracodawca wyzyskuje pracownice i pracowników Służb Publicznych Przewodnicząca apeluje o poparcie postulatów FZ Służby Mundurowe❗️👮‍♂️Zawody […]